مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي
شنبه, 2 بهمن 1395
عنوان : سامانه پیامكی هواشناسی كشاورزی
زير عنوان : کاربران محترم جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بشرح زیر اقدام نمایند : ارسال کد مرکز استان مورد نظر بهمراه حرف K به شماره پیامک 20134. مثال : 0611K ارسال منظم و خود کار توصیه ها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با ارسال کد مرکز استان بهمراه حرف R به سامانه 20134 . مثال : 0511R هرینه ارسال هر پیامک 50 تومان
کد خبر : ۳۹۶۸۶
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ 
ساعت : ۱۳:۳۷:۱۳
کاربران محترم جهت دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بشرح زیر اقدام نمایند :
ارسال کد مرکز استان مورد نظر بهمراه حرف K به شماره پیامک 20134. مثال : 0611K
ارسال منظم و خود کار توصیه ها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با ارسال کد مرکز استان بهمراه حرف R به سامانه 20134 . مثال : 0511R
هرینه ارسال هر پیامک 50 تومان

نمایش تعداد بازدیدها : 2193

بازگشت           چاپ چاپ         
 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي آذربایجان شرقی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8