مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي
شنبه, 2 بهمن 1395
عنوان : گزارشی مصور از نوسازی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی تهیه شد.
کد خبر : ۶۸۸۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۳۷:۴۴

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی یک ونیم سال گذشته با همت مدیران و کارمندان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی و با موافقت دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برنامه نوسازی در مرکز اجرا گردید. که گزارش تصویری بخشی از این فعالیت ها تهیه و در سایت  سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نیز بارگذاری شده است.

 

 

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی


نمایش تعداد بازدیدها : 55

بازگشت                   
 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي آذربایجان شرقی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8